Gerwin Lenten

Verkeerskundig medewerker

 

Verkeerskundige, adviseur verkeersmanagement. Gerwin werkt voor diverse opdrachtnemers in de rol van adviseur. Zoals bij opdrachtgevers alsook opdrachtnemer op rijks, provinciaal en gemeentelijke wegen. Gerwin begeleid de opdrachtgever op het gebied van verkeersmanagement, Minder Hinder en SLOT management. Als echte adviseur doorgrond hij harde verkeerscijfers tot een leesbaar verhaal voor een leek, met een schuin oog ook naar omgevingsfactoren welke van invloed zijn op het project.