Zichtbaar, Benaderbaar en Bereikbaar

Mobiliteitsmanagement

We willen er natuurlijk voor zorgen dat mensen niet in hun voertuig stappen maar eerst nadenken over de vervoerswijze. Dit doen we met mobiliteitsmanagement. Tijdens reconstructies of aanleg van nieuwe wegen is het vaak slimmer, efficienter en sneller om andere vervoerswijzen te kiezen om op de plaats van bestemming te komen.

Zo kan deelmobiliteit een oplossing bieden zoals het beschikbaar stellen van deelfietsen,-scooters en of -auto’s. Hierdoor creeren we minder voertuigplaatsingen waardoor de hinder afneemt. Ook het faciliteren van aanvullende maatregelen in het openbaar vervoer. (vb. extra inzetten tramwagons of OV-fietsen) kan ervoor zorgen dat de hinder rondom een project afneemt waardoor de algemene bereikbaarheid van een stad of locatie gehandhaafd blijft.

=

Minder files

De files in Europa blijven stijgen. Vooral in Noordwest Europa neemt de filedrukte toe. De Nederlandse krant “Trouw” berichtte2021 Steden slibben dicht. Op basis van een onderzoek die de krant heeft laten uitvoeren komt het fileprobleem duidelijk naar voren.

Op de lange termijn lossen nieuwe wegen het fileprobleem niet op, dus zullen wij blijven werken aan het ondersteunen op gebied van mooie alternatieven.

=

Minder overvolle parkeerplaatsen

Steeds meer woongebieden kampen met een hoge parkeerdruk. Het autobezit per huishouden is de afgelopen twee decennia met 25 procent toegenomen, maar de ontwikkeling van het aantal parkeerplaatsen is hierbij
achtergebleven. De hoge parkeerdruk zorgt voor overlast in de openbare
ruimte, zoals visuele vervuiling en aantasting van de kwaliteit van speelen groenvoorzieningen.

=

Minder zoekend autoverkeer

Het wordt drukker in de steden. Het valt niet mee om steden goed bereikbaar te houden én prettig om in te wonen en verblijven. Door het faciliteren van P&R terreinen, uitgebreid OV, deelmobiliteit, social media, optimale routes voor de kwetsbare vervoersgroepen zoals fiets en voetgangers maar ook het faciliteren van fietsen, scooters en andere duurzame vervoerswijze behoort hiertoe.

Wat wij doen

Mobiliteitsmanagement in de toekomst

Naast project is mobiliteitsmanagement ook voor druk stedelijk gebied een meerwaarde. Minder files, minder overvolle parkeerplaatsen, minder zoekend autoverkeer in de stad is de gewenste situatie. Door het faciliteren van P&R terreinen, uitgebreid OV, deelmobiliteit, social media, optimale routes voor de kwetsbare vervoersgroepen zoals fiets en voetganger maar ook het faciliteren van fietsen, scooters en andere duurzame vervoerswijze behoort hiertoe. Haans Consultancy verzorgt de volledige pallet aan mobiliteits maatregelen, zowel voor de stedelijke bereikbaarheid, alsook tijdens de uitvoering van infraprojecten

Terug naar overzicht