Zichtbaar, Benaderbaar en Bereikbaar

Omgevingsmanagement

Naast het verkeers- en mobiliteitsmanagement is het van groot belang om in contact te komen en te blijven met de omgeving. Infraprojecten zijn immers te gast in een wijk, gebied of stad. Door deze houding aan te nemen worden infraprojecten ook ontvangen als gasten. Het omgevingsmanagement, burgerparticipatie, stakeholdersmanagement zoals men het in de volksmond noemt is onderdeel van het complete BLVC plan,.

BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Deze 4 facetten van het omgevingsmanagement zijn cruciaal om als compleet pakket in te vullen richting de omgeving tijdens de uitvoering van een project. Van groot tot klein.

=

Zichtbaar

Zijn de bouwhekken vandalismeproof als het gaat om een project dat dicht bij een stadion staan. Of is de bouwplaats keurig opgeruimd in de nabijheid van een woonwijk. Kunnen de hulpdiensten de wijk bereiken tijdens calamiteiten of meldingen. En wordt de vuilophaal geregeld als de straat is open gegraven om het riool te vervangen.

=

Benaderbaar

BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Deze 4 facetten van het omgevingsmanagement zijn cruciaal om als compleet pakket in te vullen richting de omgeving tijdens de uitvoering van een project. Van groot tot klein.

=

Bereikbaar

Naast het verkeers- en mobiliteitsmanagement is het van groot belang om in contact te komen en te blijven met de omgeving. Infraprojecten zijn immers te gast in een wijk, gebied of stad.

Het omgevingsmanagement, burgerparticipatie, stakeholdersmanagement zoals men het in de volksmond noemt is onderdeel van het completen BLVC plan,.

Wat wij doen

Omgevingsmanagement in de toekomst

Zijn de bouwhekken vandalismeproof als het gaat om een project dat dicht bij een stadion staat. Of is de bouwplaats keurig opgeruimd in de nabijheid van een woonwijk. Kunnen de hulpdiensten de wijk bereiken tijdens calamiteiten of meldingen. En wordt de vuilophaal geregeld als de straat is open gegraven om het riool te vervangen. Is voor werkzaamheden een APV aangevraagd of zijn er uitgebreide vergunningen nodig om het werk te mogen en kunnen maken?

Zo zijn er talloze voorbeelden die afgestemd moeten zijn met opdrachtgever, aannemer en omgeving voordat de eerste schop in de grond gaat. Ook tijdens de uitvoering van projecten is het van belang om in gesprek te blijven met de omgeving en te blijven werken aan de relatie. Klankbordgroepen, bewonersavonden, inloopspreekuren en presentaties bij scholen en verzorgingstehuizen zijn daarin een kleine greep middelen die we inzetten in de relatie te onderhouden.