Portfolio

Nuth. 2023

Closing the Loop

Wist je dat maar liefst 70% van de bestaande kunstwerken voor het einde van de technische levensduur niet duurzaam wordt gesloopt? Dit resulteert in de verspilling van goed bruikbare materialen, terwijl schaarste van primaire grondstoffen mondiaal toeneemt. Zonde wat ons betreft!

Naar verwachting neemt die schaarste de komende jaren alleen nog maar verder toe. De gevolgen van klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en de huidige consumptiecultuur worden steeds zichtbaarder. Het is nu belangrijker dan ooit om het gebruik van grondstoffen terug te dringen en materialen zo veel als mogelijk te hergebruiken. Consortium Closing the Loop, bestaande uit Nebest, Antea Group, GBN Groep en Strukton Civiel en Haans consultancy, zet zich daarom in voor hoogwaardig hergebruik van bestaande viaducten. Het consortium is intrinsiek gemotiveerd om waardevernietiging van bestaande kunstwerkonderdelen tegen te gaan en zet hiermee een eerste stap als onderdeel van de SBIR Circulaire Viaducten.

Niet alles bruikbaar
Voordat materialen hergebruikt worden, moet eerst worden bekeken of de kwaliteit nog wel goed is. Viaducten moeten in Nederland 100 jaar mee kunnen gaan. ‘En we kijken ook naar de hoeveelheid verkeer en de hoeveelheid zware transporten die over een weg heen gaan. Zo kan het zijn dat liggers niet geschikt zijn voor een snelweg, maar wel voor een provinciale weg’. ‘Het beton van de liggers uit de Keizer Karelweg (A9 tussewn knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht) is nog in goede staat en de liggers zijn constructief ook geschikt voor hergebruik’. Deze worden dan ook hergebruikt voor het viaduct bij de A76 Daelderweg in Nuth, Limburg.

Verkeers- Omgevingsmanagement

Wat wij doen

Haans Consultancy verzorgt hiervoor het volledige verkeers- en omgevingsmanagement. Denk hierbij aan het opstellen van een plan van aanpak om tot de uitvoering te komen. Onderdelen hiervan zijn het doorlopen van de Minder Hinder procedure, opstellen en indienen van slots (werkperioden) en de afstemming met de omgeving, stakeholders en wegbeheerders.  

We denken graag met je mee!

Bent u op zoek naar een verkeers- mobiliteits of omgevingsmanager om uw project in goede banen te leiden? Te ondersteunen of juist mee te denken? Neem dan zeker contact met ons op!

Bij Haans Consultancy zijn wij zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar.