Portfolio

Amsterdam. 2022

Piet Heijn Tunnel
Renovatie

De Piet Heintunnel is een belangrijke stadstunnel in Amsterdam. Het is een combitunnel: hij heeft twee tunnelbuizen voor autoverkeer en een voor een dubbelsporige trambaan. Via de tunnel wordt de binnenstad met de ringweg A10-oost verbonden. Dagelijks rijden er ongeveer dertigduizend voertuigen door de tunnel. Na ruim twintig jaar intensief gebruik is de tunnel toe aan een grondige renovatie. Daarbij worden niet alleen de civiele en bouwkundige delen aangepakt, maar worden ook allerlei installaties vervangen en extra installaties en voorzieningen toegevoegd. Dat laatste is nodig om te voldoen aan de nieuwe tunnelwet die geldt sinds 1 mei 2019.

Aangezien de Piet Heintunnel momenteel nog niet voldoet aan de nieuwe eisen, heeft de gemeente Amsterdam besloten de tunnel af te sluiten totdat de tunnel volledig is gerenoveerd. Met deze maatregel verkleint de gemeente de kans op een grote brand in de tunnel. De renovatie start in het voorjaar 2021 en duurt naar verwachting tot de zomer van 2022. Tijdens de renovatie is de tunnel dicht voor al het autoverkeer, de tram blijft wel door de tunnel rijden.

Haans Consultancy verkeersmanagement Piet Heijn Tunnel
Haans Consultancy verkeersmanagement Piet Heijn Tunnel

Verkeersmanagement

Wat doen wij

Haans Consultancy vervult voor de gemeente Amsterdam de rol van verkeersmanager. Dit houdt in dat wij het verkeersmanagement, zowel fysiek (afzettingen en omleidingen) maar ook digitaal verzorgen (informeren en sturen dmv navigatiesystemen, Google Maps ©, Waze © en Flitsmeister ©).  We zijn trots op dit project omdat we door het goed inregelen van alle sturingsmogelijkheden de verkeershinder drastisch hebben beperkt. Daarnaast hebben we op de ongewenste routes een zeer goede relatie opgebouwd met de omwonenden van deze route en diverse blijvende maatregelen toegepast die de verkeersveiligheid vergroten

We denken graag met je mee!

Bent u op zoek naar een verkeers- mobiliteits of omgevingsmanager om uw project in goede banen te leiden? Te ondersteunen of juist mee te denken? Neem dan zeker contact met ons op!

Bij Haans Consultancy zijn wij zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar.