Portfolio

Roermond. 2022

Rijkswaterstaat

Bij de aanleg en het onderhoud van wegen en vaarwegen zijn doorgaans veel partijen betrokken met alle hun eigen belangen en wensen. Denk aan weggebruikers, bedrijven, omwonenden en gemeenten. Hoe ga je om met hinder en uiteenlopende vereisten van de verschillende stakeholders?

Een omgevingsmanager brengt als het ware de partijen bij elkaar en zorgt dat zij goed geïnformeerd worden over de te plannen werkzaamheden. Heldere communicatie is essentieel.

Rijkswaterstaat Omgevingsmanagement
Rijkswaterstaat Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Wat wij doen

Naast het verkeers- en mobiliteitsmanagement is het van groot belang om in contact te komen en te blijven met de omgeving. Infraprojecten zijn immers te gast in een wijk, gebied of stad. Door deze houding aan te nemen worden infraprojecten ook ontvangen als gasten. Het omgevingsmanagement, burgerparticipatie, stakeholdersmanagement zoals men het in de volksmond noemt is onderdeel van het complete BLVC plan.

BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Deze 4 facetten van het omgevingsmanagement zijn cruciaal om als compleet pakket in te vullen richting de omgeving tijdens de uitvoering van een project. Van groot tot klein.

We denken graag met je mee!

Bent u op zoek naar een verkeers- mobiliteits of omgevingsmanager om uw project in goede banen te leiden? Te ondersteunen of juist mee te denken? Neem dan zeker contact met ons op!

Bij Haans Consultancy zijn wij zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar.