Portfolio

Groningen. 2023

Ring Zuid Groningen

Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de grote groei die Groningen doormaakt. De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project in 2024 klaar is.

De stad Groningen groeit. Er wonen steeds meer mensen. Ook krijgt de stad steeds meer bezoekers. Ze komen om te werken, om naar school te gaan, om te winkelen, om uit te gaan of om andere mensen te ontmoeten.

Dat is merkbaar aan het verkeer op de zuidelijke ringweg, dat blijft toenemen. Vooral in de spitsuren kan de weg het verkeer niet aan. Op de hele zuidelijke ringweg komen opstoppingen voor. Daardoor ben je langer onderweg. Ook ontstaat er vertraging op de wegen in de stad. Dat maakt het moeilijker om kantoren, bedrijventerreinen en wijken te bereiken.

In de toekomst wordt het alleen maar drukker. In het project houden we hier rekening mee. De weg moet ook in 2030 of 2040 geschikt zijn om alle verkeer goed te verwerken.

Ring Groningen

Wat doen wij

Sinds 2019 werkt Gerwin als adviseur Bereikbaarheid bij project Aanpak Ring Zuid (aan de zijde van de opdrachtgever), vanaf 2022 namens Haans Consultancy. Het project omvat de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen, waarmee de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en veiligheid verbetert. Enkele kenmerkende onderdelen van het project betreffen de ombouw van kruispunt Julianaplein (met verkeerslichten) naar een volledig ongelijkvloers knooppunt en de ruim kilometerlange verdiepte ligging. 

Binnen de stedelijke omgeving van Groningen is weinig ruimte beschikbaar voor het verleggen van (tijdelijke) wegen, waardoor veel wegafsluitingen nodig zijn om het werk te maken. Gerwin is betrokken bij de afstemming van de wegafsluitingen en bijhorende verkeersmaatregelen, en ziet er op toe dat de vele omleidingsroutes kloppen en niet conflicteren. Ook is Gerwin betrokken bij het afstemmen van voldoende BLVC-maatregelen. Met waarnemingen buiten wordt gecontroleerd of verkeers- en BLVC maatregelen conform de plannen zijn uitgevoerd. Bij diverse bereikbaarheidsissues voorziet Gerwin in veel gevallen in heldere memo’s met probleembeschrijving en oplossingrichtingen.

We denken graag met je mee!

Bent u op zoek naar een verkeers- mobiliteits of omgevingsmanager om uw project in goede banen te leiden? Te ondersteunen of juist mee te denken? Neem dan zeker contact met ons op!

Bij Haans Consultancy zijn wij zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar.