Zichtbaar, Benaderbaar en Bereikbaar

Verkeersmanagement

Elk infraproject, of het nu een reconstructie of aanleg is, heeft verkeersmanagement nodig. Ook evenementen dienen op een juiste wijze gefaciliteerd te worden als het gaat om verkeersmanagement.

Verkeersmanagement is namelijk het doelgericht beïnvloeden van verkeersstromen met als doel een optimale verkeersafwikkeling uit het oogpunt van maximale doorstroming, minimale milieuhinder of zo groot mogelijke verkeersveiligheid. Haans consultancy voegt daar minimale impact voor de leefomgeving aan toe.

=

Hoe doen we dat?

We sluiten wegvak op een veilige wijze af conform de vigerende kaders en richtlijnen zoals de CROW 96a/b. We leiden alle soorten verkeersstromen op een veilige wijze om over routes die de extra verkeersdruk aankunnen.

=

Omleidingsroutes

De omleidingsroutes worden op verschillende manieren gefaciliteerd zoals het aansturen van verkeerslichten, veiliger maken van fietspaden en/of oversteek locaties. En het beperken van hinderbeleving van zowel weggebruiker als omgeving.

=

Sluiproutes

Ook worden onwenselijke routes oftewel sluiproutes ontmoedigd. Dit doen we door het faciliteren van bijvoorbeeld de kwetsbare verkeersstromen zoals de fietser of voetganger t.o.v. het gemotoriseerde verkeer.

Op onze portfolio pagina lichten we het project Piet Heintunnel voor de gemeente Amsterdam toe.

Wat wij doen

Verkeersmanagement in de toekomst

Ook digitaal verkeersmanagement is in dit digitale tijdperk niet meer weg te denken. Zo worden serviceproviders van navigatiesystemen een routebegeleiding betrokken om verkeersstromen of velerlei wijzen te informeren en te sturen. Ook social media worden ingezet om informatie te verstrekken en de omgeving te informeren. We doen dit door routes aantrekkelijk te maken als omleiding alternatief maar ook routes te ontmoedigen door vroegtijdig de omgeving te informeren over de aankomende werkzaamheden, beschikbare mobiliteit alternatieven en vervoerswijzen. Door tijdens de werkzaamheden de omgeving te informeren over het verloop, eventuele hinder en afspraken omtrent vuilophaal, aanrijroute van hulpdiensten of juist het bereikbaar houden van bedrijven en/of maatschappelijke locaties zoals scholen, verzorgingshuizen of ziekenhuizen.